Програма за компенсиране на разходи на крайни клиенти Виж повече

Повече за нас

Компанията ни РИТЪМ 4 ТБ ООД / ЕИК 123655865, седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Св.Княз Борис I №93, ет.9, управители Руси Данев и Таня Данева / е на пазара повече от тридесет и две години (1991г.).

Компанията е лицензиран търговец на електроенергия от 2011 г. и е координатор на балансираща група. Започва с 80 обекта, а днес има над 18 000 точки на доставка.

Като търговец на електроенергия, "Ритъм" залага на качествената услуга, сигурността на снабдяването и индивидуални условия съобразени с нуждите и бизнеса на всеки клиент.

"Ритъм" предлагат пакет от услуги като продаване и изкупуване на електроенергия, снабдяване с изцяло зелена енергия, за което клиентът получава "Зелен сертификат", анализ на енергийните разходи на клиента, консултиране и оценка на ползите. Като координатор на балансираща група "Ритъм" прогнозира потреблението и изготвя търговски графици.

През годините компанията утвърждава значителни пазарни позиции и неколкократно е удостоявана като "Данъкоплатец на годината". Освен с електроенергия Ритъм 4-ТБ-ООД търгува с въглища, метали и горива от създаването си през 1991 г. Компанията е мажоритарен акционер в "Захарни заводи", където се произвеждат захарни изделия, сред които "Лукчета", локум и халва "Сладки Времена", бонбони "Теменужка" и "Лимонови резанки".

Консумираната от наши клиенти електрическа енергия

TWh 5
GWh 190
MWh 963
kWh 918
За Нас

През последните години отчитаме

6,3 % средногодишен ръст на портфолиото
Над 18 000 обекта за доставка
Топ 10 на най-големите енергийни търговци в България
800 фотоволтаични централи
20 водноелектрически централи
6 високоефективни комбинирани централи
Ритъм 4 ТБ ръст

Пазарни сегменти

Заемаме значителни пазарни сегменти и сме предпочитан партньор.
Електрическа енергия

Развиваме се в две посоки

Координатор сме на балансираща група и се развиваме в две посоки - доставка и изкупуване на електрическа енергия.

електрическа енергия ДОСТАВКА

Ние сме лицензиран координатор на стандартна балансираща групa. В нея участват крайни клиенти потребители, за които ние доставяме и балансираме нужната им активна електрическа енергия. При необходимост издаваме сертификати за доставка на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

електрическа енергия ИЗКУПУВАНЕ

Ние сме лицензиран координатор на стандартна балансираща групa. В нея участват производители от Високо ефективно комбинирано производство (ВЕКП) и производители на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).
Нашите

ЛИЦЕНЗИ И СЕРТИФИКАТИ

Притежаваме лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-370-15/21.11.2011г. и
разширение на лицензията за дейността координатор на балансираща група № И1-Л-370/17.12.2012г.
Успешно сме внедрили система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2015.

Решение за Удължаване срока на лицензията
№ ИЗ-Л-370/18.02.2021 г.
Лиценз за Търговия с електрическа енергия
№ Л-370-15/21.11.2011 г.
Лиценз за Координатор на балансираща група
№ Л-370-15/21.11.2011 г.
Сертификат за Качество ISO 9001:2015
№ ES-0753/2014

Нашите условия

Успяваме да се наложим като сигурен и предпочитан партньор на електроенергийния пазар. Нашите условия са едни от най- конкурентните, гъвкави и свободни в страната.

Нашите партньори

Закупуваме енергия от основните производители:

  • ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД
  • АЕЦ Козлодуй ЕАД
  • НЕК ЕАД
  • Множество и разнообразни ВЕИ производители
  • БНЕБ ЕАД

Партнираме си с всички големи европейски компании на международните пазари и борси, също така расте делът на енергията от ВЕИ производители.

Нашите клиенти

Портфолиото ни от Клиенти е разнообразно – снабдяваме с електрическа енергия, както крупни енергийни консуматори, така и по-малко енергоемки стопански потребители в различни отрасли, сектори и направления.
Пакет от услуги

Доставката на електрическа енергия

Доставката на електрическа енергия на свободния енергиен пазар е пакетът от услуги, насочен към стопански и битови потребители на ел. енергия, присъединени на всички нива на напрежение и включва:
  • Анализ на енергийните разходи, консултиране и оценка ползи
  • Регистрация/смяна на доставчик и администриране
  • Прогнозиране, изготвяне на графици и балансиране
  • Доставка на ел. енергия с фиксирана цена за целия срок на договора 
  • Спокойствие и дългосрочно партньорство съобразено с Вашият ритъм

Нашата мисия

Успешното развиване на търговията с електрическа енергия предполага познаване структурата на пазара и участниците, характера на сделките и правилата на търговия, нормативните изисквания и процедурните срокове – ние гарантираме това.

Нашата мисия и цел е да се развиваме като сигурен партньор и постигане на прозрачност и конкурентноспособност в един напълно либерализиран пазар.

При интерес към предлаганите услуги не се колебайте дали да влезете в ритъм, защото ние сме ВАШИЯТ РИТЪМ!
РИТЪМ 4 ТБ