Програма за компенсиране на разходи на крайни клиенти Виж повече
Пакетът от услуги, който предлагаме е насочен към потребители и/или
производители на електроенергия, присъединени на всички нива на
напрежение, и включва:
Доставка на електрическа енергия
Доставяме електрическа енергия на свободен пазар на електроенергия с конкурентни цени на територията на цялата страна.
ИЗКУПУВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Изкупуваме електроенергия на производители от възобновяеми енергийни източници на конкурентни нива и с гъвкави условия на територията на цялата страна.
Анализ и консултиране
Анализ на енергийните Ви разходи, консултиране и оценка на ползите от присъединяването Ви към свободен пазар на електроенергия .
Регистрация на свободния пазар
Ритъм 4 ТБ осигурява за своите клиенти безплатна и улеснена процедура при регистрация към свободен пазар на електроенергия .
Администриране към ЕРП и ЕСО
Ритъм 4 ТБ извършва за своите клиенти безплатно пълно администриране към ЕРП и ЕСО. Прогнозиране и изготвяне на графици за доставка на електроенергия на свободен пазар.
Ценови решения
Предлагаме гъвкави решения за цени, тарифи и заплащане. При желание от страна на клиента предлагаме и Фиксирана цена за целия срок на договора. 1 тарифа 1 цена 1 фактура 1 плащане.
РИТЪМ 4 ТБ