Изберете доставчик на електроенергия на свободния пазар за Вашия бизнес Виж повече

Повече за нас

Компанията ни РИТЪМ 4 ТБ ООД / ЕИК 123655865, седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Св.Княз Борис I №93, ет.9, управители Руси Данев и Таня Данева / е на пазара повече от двадесет и пет години (1991г.).

За този период утвърждава значителни пазарни позиции. Неколкократно е удостоявана като "Данъкоплатец на годината", от 2000-та година е мажоритарен акционер в ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД Горна Оряховица, където активно подпомага производството на

 • захар
 • захарни изделия
 • спирт

Консумираната от наши клиенти електрическа енергия

GWh 5
TWh 141
MWh 427
kWh 809
За Нас

Пазарни сегменти

Заемаме значителни пазарни сегменти и сме предпочитан партньор.
Електрическа енергия

Развиваме се в две посоки

Координатор сме на стандартна балансираща групa

Ние сме лицензиран координатор на стандартна балансираща групa. В нея участват крайни клиенти потребители, за които ние доставяме и балансираме нужната им активна електрическа енергия, производители от Високо ефективно комбинирано производство (ВЕКП) и производители на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) с инсталирана мощност над 1 МВт.

Координатор сме на комбинирана балансираща група

Ние сме лицензиран координатор на комбинирана балансираща група, в която участват производители на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), от които ние изкупуваме електрическа енергия.
Нашите

ЛИЦЕНЗИ И СЕРТИФИКАТИ

Притежаваме лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-370-15/21.11.2011г. и
разширение на лицензията за дейността координатор на балансираща група № И1-Л-370/17.12.2012г.
Успешно сме внедрили система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2015.

Лиценз за Търговия с електрическа енергия
№ Л-370-15/21.11.2011 г.
Лиценз за Координатор на балансираща група
№ Л-370-15/21.11.2011 г.
Сертификат за Качество ISO 9001:2015
№ ES-0753/2014

Нашите условия

Успяваме да се наложим като сигурен и предпочитан партньор на електроенергийния пазар. Нашите условия са едни от най- конкурентните в страната.

Нашите партньори

Закупуваме енергия от основните производители:

 • ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД
 • АЕЦ Козлодуй ЕАД
 • НЕК ЕАД

Партнираме си с всички големи европейски компании на международните пазари и борси, също така расте делът на енергията от ВЕИ производители.

Нашите клиенти

Портфолиото ни от Клиенти е разнообразно – снабдяваме с електрическа енергия, както крупни енергийни консуматори, така и по-малко енергоемки стопански потребители в различни отрасли, сектори и направления.
Пакет от услуги

Доставката на електрическа енергия

Доставката на електрическа енергия на свободния енергиен пазар е пакетът от услуги, насочен към стопански и битови потребители на ел. енергия, присъединени на всички нива на напрежение и включва:
 • Анализ на енергийните разходи, консултиране и оценка ползи
 • Регистрация/смяна на доставчик и администриране
 • Прогнозиране, изготвяне на графици и балансиране
 • Доставка на ел. енергия с фиксирана цена за целия срок на договора 
 • Спокойствие и дългосрочно партньорство съобразено с Вашият ритъм

Нашата мисия

Успешното развиване на търговията с електрическа енергия предполага познаване структурата на пазара и участниците, характера на сделките и правилата на търговия, нормативните изисквания и процедурните срокове – ние гарантираме това.

Нашата мисия и цел е да се развиваме като сигурен партньор и постигане на прозрачност и конкурентноспособност в един напълно либерализиран пазар.

При интерес към предлаганите услуги не се колебайте дали да влезете в ритъм, защото ние сме ВАШИЯТ РИТЪМ!
РИТЪМ 4 ТБ