Повече за нас

Компанията ни РИТЪМ 4 ТБ ООД / ЕИК 123655865, седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Св.Княз Борис I №93, ет.9, управители Руси Данев и Таня Данева / е на пазара повече от тридесет и две години (1991г.).

За този период утвърждава значителни пазарни позиции. Неколкократно е удостоявана като "Данъкоплатец на годината", от 2000-та година е мажоритарен акционер в ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД Горна Оряховица, където активно участва в инвестициите в завода за производството на :

 • захар
 • захарни изделия
 • спирт

От 2020 г. производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди и търговия.

Консумираната от наши клиенти електрическа енергия

TWh 5
GWh 184
MWh 525
kWh 280
За Нас

През последните години отчитаме

6,3 % средногодишен ръст на портфолиото
Над 18 000 обекта за доставка
Топ 10 на най-големите енергийни търговци в България
411 фотоволтаични централи
17 водноелектрически централи
3 високоефективни комбинирани централи
Ритъм 4 ТБ ръст

Пазарни сегменти

Заемаме значителни пазарни сегменти и сме предпочитан партньор.
Електрическа енергия

Развиваме се в две посоки

Координатор сме на балансираща група и се развиваме в две посоки - доставка и изкупуване на електрическа енергия.

електрическа енергия ДОСТАВКА

Ние сме лицензиран координатор на стандартна балансираща групa. В нея участват крайни клиенти потребители, за които ние доставяме и балансираме нужната им активна електрическа енергия. При необходимост издаваме сертификати за доставка на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

електрическа енергия ИЗКУПУВАНЕ

Ние сме лицензиран координатор на стандартна балансираща групa. В нея участват производители от Високо ефективно комбинирано производство (ВЕКП) и производители на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).
Нашите

ЛИЦЕНЗИ И СЕРТИФИКАТИ

Притежаваме лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-370-15/21.11.2011г. и
разширение на лицензията за дейността координатор на балансираща група № И1-Л-370/17.12.2012г.
Успешно сме внедрили система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2015.

Решение за Удължаване срока на лицензията
№ ИЗ-Л-370/18.02.2021 г.
Лиценз за Търговия с електрическа енергия
№ Л-370-15/21.11.2011 г.
Лиценз за Координатор на балансираща група
№ Л-370-15/21.11.2011 г.
Сертификат за Качество ISO 9001:2015
№ ES-0753/2014

Нашите условия

Успяваме да се наложим като сигурен и предпочитан партньор на електроенергийния пазар. Нашите условия са едни от най- конкурентните, гъвкави и свободни в страната.

Нашите партньори

Закупуваме енергия от основните производители:

 • ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД
 • АЕЦ Козлодуй ЕАД
 • НЕК ЕАД
 • Множество и разнообразни ВЕИ производители
 • БНЕБ ЕАД

Партнираме си с всички големи европейски компании на международните пазари и борси, също така расте делът на енергията от ВЕИ производители.

Нашите клиенти

Портфолиото ни от Клиенти е разнообразно – снабдяваме с електрическа енергия, както крупни енергийни консуматори, така и по-малко енергоемки стопански потребители в различни отрасли, сектори и направления.
Пакет от услуги

Доставката на електрическа енергия

Доставката на електрическа енергия на свободния енергиен пазар е пакетът от услуги, насочен към стопански и битови потребители на ел. енергия, присъединени на всички нива на напрежение и включва:
 • Анализ на енергийните разходи, консултиране и оценка ползи
 • Регистрация/смяна на доставчик и администриране
 • Прогнозиране, изготвяне на графици и балансиране
 • Доставка на ел. енергия с фиксирана цена за целия срок на договора 
 • Спокойствие и дългосрочно партньорство съобразено с Вашият ритъм

Нашата мисия

Успешното развиване на търговията с електрическа енергия предполага познаване структурата на пазара и участниците, характера на сделките и правилата на търговия, нормативните изисквания и процедурните срокове – ние гарантираме това.

Нашата мисия и цел е да се развиваме като сигурен партньор и постигане на прозрачност и конкурентноспособност в един напълно либерализиран пазар.

При интерес към предлаганите услуги не се колебайте дали да влезете в ритъм, защото ние сме ВАШИЯТ РИТЪМ!
РИТЪМ 4 ТБ