Фирмите преминаха към свободен пазар на ел. енергия от 01.10.2020г. Виж повече

Освен с търговия на електрическа енергия, Ритъм 4 ТБ ООД развива дейноста си и в още няколко крупни бизнес направления.

РИТЪМ 4 ТБ