Освен с търговия на електрическа енергия, Ритъм 4 ТБ ООД развива дейноста си и в още няколко крупни бизнес направления.

РИТЪМ 4 ТБ