Български пощи ЕАД възобновява работа с плащания на клиентите на РИТЪМ–4–ТБ ООД Виж повече
Публикувана 09.07.2021 | Обновена 09.07.2021
Нова методика за определяне цените на Доставчик последна инстанция (ДПИ)

Нова методика за определяне цените на Доставчик последна инстанция (ДПИ). Цената ще бъде с 20% по-висока.

От 01.07.2021 г. всички юридически лица, които не са избрали доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени, ще бъдат снабдявани от съответното разпределително предприятие, в чиято територия се намират, с приблизително между 18 ÷ 23% по-високи цени от цените на либерализирания пазар. Тези нива можем да ги определим от проекта на методиката за определяне цените на ДПИ, който премина обществено обсъждане и е даден за одобрение.

Съгласно тази методика средната продажна цена на електрическата енергия, предназначена за продажба на клиенти от ДПИ, се образува по следната формула:

Цдпи = (80% * Цпдн + 20% * Цнбп) * (1 + Кд) , където:

Цдпи – средна продажна цена на електрическата енергия, в лв./MWh;
Цпдн – цена на електрическата енергия на пазара ден напред за съответния час, в лв./MWh;
Цнбп – цена за недостиг на балансиращия пазар за съответния час, в лв./MWh;
Кд – компонента за дейността „доставка на електрическа енергия от ДПИ“, в % . Съгласно същата методика е 5%.

С други думи, ако цената в даден час на енергийната борса е 180 лв., клиент на ДПИ ще заплати в този час приблизително около 211 лв. или цена с 17% по висока.

Затова всички юридически лица задължително трябва максимално бързо да сключат договор с доставчик на свободния пазар като РИТЪМ-4-ТБ ООД.

Проект на методиката за цени на ДПИ може да видите на следния линк: << ТУК >>
 

Сподели във :
РИТЪМ 4 ТБ