Публикувана 29.06.2020 | Обновена 29.06.2020
Бяха обнародвани в  държавен  вестник промените в Закона за енергетиката

Бяха обнародвани в държавен вестник промените в Закона за енергетиката.
Вижте на следния линк: << Кликнете ТУК >>

Основните акценти в тях са, че всички небитови потребители излизат на свободен пазар от 1.10.2020 г.

В срок до 27.07.2020 г. крайните снабдители публикуват на интернет страницата си списък с небитовите клиенти, които трябва да излязат на свободен пазар.

КЕВР трябва да създаде безплатна платформа за сравняване на оферти от търговците на електроенергия за клиенти с потребление до 100 000 kWh/година до 31.12.2020 г. Търговци, които не предоставят ежемесечна информация за офертите си за крайни клиенти с потребление 100 000 kWh/година подлежат на санкция между 5 000 и 50 000 лв.

При първоначална регистрация на пазара на електрическа енергия, с договора за доставка клиентът упълномощава доставчика да сключи от негово име и за негова сметка договори със съответния оператор на мрежата и с доставчика от последна инстанция, както и да подаде заявлението за първоначална регистрация.

Пълната либерализация на пазара на електрическа енергия на едро се осъществява до 1.06.2021 г.

Сподели във :
РИТЪМ 4 ТБ