Български пощи ЕАД възобновява работа с плащания на клиентите на РИТЪМ–4–ТБ ООД Виж повече
Публикувана 12.08.2022 | Обновена 12.08.2022
Изчисляване и начисляване на компенсациите за бизнеса

Във връзка с Приета от Министерски съвет Програма за компенсиране разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия от 01.07.2022 г. до 30.09.2022 г., в изпълнение на § 23 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обн. ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г. и съдържащият се в нея механизъм за компенсиране, търговците на електрическа енергия подписват договори с ФСЕС. В тези договори е уточнен механизма за изчисляване на компенсацията.

Всеки месец на 01 число се публикува на страницата на ФСЕС, средната цена за базов товар (средномесечната цена) получена на пазарен сегмент „Ден напред“ в лв./МВтч за изминалия предходен месец. След което се публикува и размера на компенсацията. Компенсацията е за МВтч и се начислява след облагане с ДДС. Особеното е, че при постигната реална цена от небитов краен клиент, по-ниска от средномесечната цена на базов товар на БНЕБ, компенсацията е в размер на разликата между реалната цена и базова цена от 250 лв./MWh.

Страницата на ФСЕС можете да видите ТУК >>

Тагове: компенсации
Сподели във :
РИТЪМ 4 ТБ