Енергетика, енергиен пазар, търговия с електроенергия и балансираща група:

Енергетика, енергиен пазар, търговия с електроенергия и балансираща група: Последните години, оказаха значимо въздействие върху енергийния сектор, изпълняващ ролята на двигател на световната икономика. Засегнати бяха както цените на основни енергоносители, така и потреблението и производството на енергия. Гарантирането на безопасни и сигурни доставки на енергия на поносими, стабилни цени…

Прочети още…