!! ВАЖНА !! новина за компенсациите от държавата за бизнеса Виж повече
Публикувана на 02.07.2020
Нова цена за задължения към обществото

КЕВР прие нова цена на таксата „Задължения към обществото“ в сила от 01.07.2020 г. Новата цена е в размер на 21,47 лв./МВтч без ДДС.

Приходите от тази такса се събират във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и е дължима от присъединените към електроенергийната система крайни клиенти на свободния пазар на електрическа енергия, клиентите на доставчика от последна инстанция, крайните снабдители и електропреносното и електроразпределителните дружества за закупената електрическа енергия за покриване на технологични разходи.

Сподели във :
РИТЪМ 4 ТБ