Изберете доставчик на електроенергия на свободния пазар за Вашия бизнес Виж повече
Публикувана на 09.07.2021
Нова методика за определяне цените на Доставчик последна инстанция (ДПИ)

Нова методика за определяне цените на Доставчик последна инстанция (ДПИ). Цената ще бъде с 20% по-висока.

От 01.07.2021 г. всички юридически лица, които не са избрали доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени, ще бъдат снабдявани от съответното разпределително предприятие, в чиято територия се намират, с приблизително между 18 ÷ 23% по-високи цени от цените на либерализирания пазар. Тези нива можем да ги определим от проекта на методиката за определяне цените на ДПИ, който премина обществено обсъждане и е даден за одобрение.

Съгласно тази методика средната продажна цена на електрическата енергия, предназначена за продажба на клиенти от ДПИ, се образува по следната формула:

Цдпи = (80% * Цпдн + 20% * Цнбп) * (1 + Кд) , където:

Цдпи – средна продажна цена на електрическата енергия, в лв./MWh;
Цпдн – цена на електрическата енергия на пазара ден напред за съответния час, в лв./MWh;
Цнбп – цена за недостиг на балансиращия пазар за съответния час, в лв./MWh;
Кд – компонента за дейността „доставка на електрическа енергия от ДПИ“, в % . Съгласно същата методика е 5%.

С други думи, ако цената в даден час на енергийната борса е 180 лв., клиент на ДПИ ще заплати в този час приблизително около 211 лв. или цена с 17% по висока.

Затова всички юридически лица задължително трябва максимално бързо да сключат договор с доставчик на свободния пазар като РИТЪМ-4-ТБ ООД.

Проект на методиката за цени на ДПИ може да видите на следния линк: << ТУК >>
 

Сподели във :
РИТЪМ 4 ТБ