"Енергоимпорт-експорт" ООД е дружество, основано през 1996г. в гр. Стара Загора.
Предлагаме и извършваме следните услуги:

  • Ремонт и реконструкция на силови трансформатори до 400 kV
  • Регенерация и дегазация на трансформаторно масло. Регенерация на турбинно масло.
  • Ремонт на турбогенератори и ел. двигатели
  • Електро-монтажни дейности
  • Електро-лаборатория
  • Сервизни дейности

Енергоимпорт-експорт ООД
Вижте още от
Други дейности
РИТЪМ 4 ТБ