Доставчик на електроенергия – Ритъм-4-ТБ

Ритъм 4 ТБ  ООД е на енергийния пазар от създаването си през 1991 г. Основните продукти, с които оперираме, са: електроенергия на свободния пазар и извън страната; каменни въглища, внос от Украйна и Русия за индустриални цели, за производство на електрическа енергия и за битово отопление; металургически кокс; черни метали; течни и газообразни горива.

Електрическа енергия

Ритъм 4 ТБ притежава лицензия за търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група като е основен участник и фактор в либерализацията на електроенергийния пазар в България.

Въглища

Ритъм 4 ТБ  е мащабен вносител от Украйна и Русия на каменни енергийни въглища за индустриални цели и производство на електроенергия, както и на въглища за битово отопление.

Метали

Ритъм 4 ТБ е специализирана и в търговията с метали, метални профили, ламарини и други…

Горива

Ритъм 4 ТБ оперира на пазара на течни и газообразни горива – както на едро, така и на дребно.

Търговия с електрическа енергия

Пакетът от услуги, който предлагаме е насочен към потребители на електроенергия, присъединени на всички нива на напрежение, и включва:

 • анализ на енергийните разходи, консултиране, оценка на ползите
 • пълно администриране към ЕРП и ЕСО
 • прогнозиране и изготвяне на графици
 • балансиране – изцяло за сметка на РИТЪМ 4 ТБ или при желание от клиента на цени за излишък и недостиг различни от балансиращия пазар на електрическа енергия в България
 • фиксирана цена за целия срок на договора
 • 1 тарифа 1 цена 1 фактура 1 плащане
 • при желание от страна на клиента предлагаме гъвкави решения за цени, тарифи и заплащане

Уеб базиран клиентски портал Ритъм 4ТБ

Уважаеми клиенти,
нашият нов онлайн – портал на самообслужване ви дава възможност да следите вашето потребление, да получавате своите фактури и да изготвяте необходимите ви справки. Предимствата от ползването му са:

 • лесен и удобен достъп;
 • платформа пригодена за използване и от мобилни устройства;
 • интегриране на базата данни за всеки клиент и информация за почасовото му потребление;
 • безпроблемна поддръжка на данните от портала.

Научете повече за портала и как да се регистрирате в него!

Лицензии и сертификати:

Потърсете ни, за да ви свържем с най – близкия търговски представител във вашата област:


Maps_2

Нашите офиси