За нас

Компанията ни РИТЪМ 4 ТБ ООД /ЕИК 123655865, седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.Св.Княз Борис I №93, ет.9, управители Руси Данев и Таня Данева/ е на пазара повече от двадесет и пет години (1991г.).

За този период утвърждава значителни пазарни позиции. Неколкократно е удостоявана като „Данъкоплатец на годината“, от 2000-та година е мажоритарен акционер в ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД Горна Оряховица, където активно подпомага производството на захар, захарни изделия, спирт, високо протеинови фуражи, опаковки и ел.енергия от собствена ТЕЦ. Заемаме значителни пазарни сегменти и сме предпочитан партньор, като
дейността ни е разпределена в няколко крупни бизнес направления:

• търговия с електрическа енергия;

• производство на електрическа енергия;

• внос и дистрибуция на въглища и кокс;

• търговия с черни метали;

• търговия с течни и газообразни горива;

• производство на захар, захарни изделия, спирт и фуражи (Захарни заводи);

• медицина (ДКЦ Ритъм);

• фасилитис (Сити Център Стара Загора);

• Енергийни ремонти ( ЕНЕРГО ИМПОРТ ЕКСПОРТ).

Притежаваме лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-370-15/21.11.2011г. и разширение на лицензията за дейността координатор на балансираща група № И1-Л-370/17.12.2012г. и се развиваме в две посоки:

• координатор сме на стандартна балансираща групa – в която участват крайни клиенти потребители, на които ние продаваме ел.енергия;

• координатор сме и на комбинирана балансираща група – в която участват ВЕИ производители, от които ние изкупуваме ел.енергия.

Успешно сме внедрили система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008. Успяваме да се наложим и на този пазар като сигурен и предпочитан партньор. Нашите условия са едни от най- конкурентните в страната. Закупуваме енергия от основните производители – ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД, АЕЦ Козлодуй ЕАД , НЕК ЕАД, партнираме си с всички големи европейски компании на международните пазари и борси, също така расте делът на енергията от ВЕИ производители.

Портфолиото ни от Клиенти е разнообразно – снабдяваме с електрическа енергия както крупни енергийни консуматори, така и по-малко енергоемки стопански потребители в различни отрасли, сектори и направления.

Доставката на електрическа енергия на свободния енергиен пазар е пакетът от услуги, насочен към стопански и битови потребители на ел.енергия, присъединени на всички нива на напрежение и включва:

•  анализ на енергийните разходи, консултиране и оценка ползи;

•  регистрация/смяна на доставчик и администриране;

•  регистрация/смяна на доставчик и администриране;

•  прогнозиране, изготвяне на графици и балансиране;

• доставка на ел.енергия с фиксирана цена за целия срок на договора;

•  спокойствие и дългосрочно партньорство съобразено с Вашият ритъм;

Успешното развиване на търговията с електрическа енергия предполага познаване структурата на пазара и участниците, характера на сделките и правилата на търговия, нормативните изисквания и процедурните срокове – ние гарантираме това. Нашата мисия и цел е да се развиваме като сигурен партньор и постигане на прозрачност и конкурентноспособност в един напълно либерализиран пазар. При интерес към предлаганите услуги не се колебайте дали да влезете в ритъм, защото ние сме ВАШИЯТ РИТЪМ!

Лицензии и сертификати: