Въглища

“Ритъм 4 ТБ” ООД е мащабен вносител от Украйна и Русия на каменни енергийни въглища за:

– индустриални цели n19392012675152218b
– производство на електроенергия

Основен сегмент е вносът на дългопламенни и газови въглища за битово отопление. Също така, фирмата търгува с металургичен кокс и коксови отсевки.

“Ритъм 4 ТБ” ООД разполага с наети складови площи във всички големи пристанища по река Дунав, пристанища Варна и Бургас и има изградена мощна дистрибуторска мрежа с представители във всички по – големи административни центрове в страната.

Фирмата е със значително присъствие на българския и международния пазар на енергийни продукти.

КОНТАКТИ:

тел.: +359 888 126 116 – Въглища за бита
тел.: +359 884 614 213 – Енергийни въглища
тел./факс: +359 42 627 782